ἐπιθαλάμιον

ἐπιθαλάμιον
ἐπιθαλάμιος
belonging to a bridal
masc/fem acc sg
ἐπιθαλάμιος
belonging to a bridal
neut nom/voc/acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • эпиталама — поздравительное (эпиталамическое, по случаю брака) стихотворение Ср. Когда ж Амур и Гименей В прелестной Марии моей Поздравят молодую даму, Удастся ль мне под старость дней Вам посвятить эпиталаму. А.С. Пушкин. К баронессе М.А. Дельвиг. Ср. На… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • Эпиталама — эпиталамическое, поздравительное (по случаю брака) стихотвореніе. Ср. Когда жъ Амуръ и Гименей Въ прелестной Маріи моей Поздравятъ молодую даму, Удастся ль мнѣ подъ старость дней Вамъ посвятить эпиталаму. А. С. Пушкинъ. Къ Баронессѣ М. А.… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Épithalame — L épithalame (en grec ancien ἐπιθαλάμιον / epithalámion) est une sorte de poème lyrique composé chez les Anciens à l occasion d un mariage et à la louange des nouveaux époux. En Grèce, il était chanté par un chœur, soit de jeunes vierges seules,… …   Wikipédia en Français

  • Ησίοδος — (8ος – 7ος αι. π.Χ.).Ποιητής. Γεννήθηκε στην Άσκρα της Βοιωτίας. Θεωρείται ο πατέρας της διδακτικής ποίησης στη Δύση. Ο πατέρας του ήρθε από την Κύμη της Μικράς Ασίας και εγκαταστάθηκε στην Άσκρα της Βοιωτίας τη «χείμα κακή, θέρει αργαλέη, ουδέ… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”